sejfy

Tel: +48 (22) 629 61 29

Wymagania, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

      Prezentowane poniżej tabele ograniczają się do produktów, które posiadamy w ofercie; szafy metalowe, kasy pancerne, sejfy, szafy pancerne, skarbce bankowe, sejfy depozytowe oraz sejfy biurowe.

 

Dane zaczerpnięte z Załącznika nr 2 do rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn 07 września 2010 r w ww. sprawie. 

Jednostka obliczeniowa (j.o.) jest to równowartość 120 średnich pensji krajowych z ostatnich trzech miesięcy
Klasa zabezpieczenia określa sumę ubezpieczenia do wartości:
LIMITY WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZECHOWYWANYCH LUB TRANSPORTOWANYCH W POMIESZCZENIACH I URZĄDZENIACH

Tablica 1 - Urządzenia

A - Klasa odporności na włamanie według PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2

B - niewyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu

C - wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

D - wyposażonych w: 1) system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń

Tablica 2 - Pomieszczenia

A - Klasa odporności na włamanie według PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2

B - niewyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu

C - wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

D - wyposażonych w: 1) system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego;2) system telewizji dozorowej z funkcją rejestracji zdarzeń

E - 1) wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) wyposażonych w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń; 3) objętych ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujące się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie

F - 1) wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z dwoma niezależnymi torami transmisji sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) wyposażonych w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń; 3) objętych ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie

Tablica 3 - Pojemniki bezpieczne i szafy

A - Klasa odporności na włamanie według Polskiej Normy PN-EN 14450

1. Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale

B - urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu

C - urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

2 Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych pod nadzorem osób obsługujących urządzenia w czasie godzin pracy jednostki organizacyjnej

D - urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu

E - urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

 

A 1 2
B C D E
S1 0,1 0,2 0,8 1,5
S2 0,2 0,4 1,5 3

Tablica 4 - Urządzenia do przechowywania i automatycznego przyjmowania lub wydawania gotówki

A - Klasa odporności na włamanie według Polskiej Normy PN-EN 1143-1

Limit wartości pieniężnych w jednostkach obliczeniowych

B - urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu

C - urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

D - urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego, oraz systemem telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń

A B C D
L 0,5 1 1,5
I 1 1,5 3
II 1,5 3 6
III 3 6 10
IV 5 10 15
V 8 15 20
VI 12 20 30
VII 16 30 bez ograniczeń
VIII 20 40 bez ograniczeń

 

Uwagi:

1. Określone w tablicy limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach spełniających funkcje automatów kasjerskich zainstalowanych na stanowiskach kasowych mogą być zwiększone maksymalnie trzykrotnie.

2. Urządzenia o masie poniżej 1 tony powinny być przytwierdzone do podłoża z siłą określoną w Polskiej Normie PN-EN 1143-1, a pojemniki bezpieczne powinny być przytwierdzone do podłoża z siłą określoną w Polskiej Normie PN-EN 14450.

Tablica 5 - Pojemniki specjalistyczne

 

 

Szafy klasy A typ 1

Szafa na dokumenty "TAJNE". Spełnia wymagania NATO oraz Rozporządzenia Rady Ministrów.

Szafy klasy S1 typ 2.

   

Sejf do biura

Sejfy na dokumenty

Idealny sejf domowy oraz gabinetowy.

Sejfy gabinetowe

   

Ognioodporne

Sejfy domowe

   

Sejfy na broń.

Kasy pancerne

   

Sejf kasjerski klasy I.

Sejf depozytowy z wrzutnią bębnową

Sejf klasy II depozytowy.

   

Drzwi antywłamaniowe fornirowane

Drzwi antywłamaniowe.

 
 Polecane
  sejfy domowe ognioodporne - sklep
  sejfy na broń - sklep